جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1411945 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 52. ساماندهی یارانه حمایت از درمان ناباروری
تاریخ انتشار: 1398/10/28
1411963 بررسی ساماندهی یارانه حمایت از درمان ناباروری در لایحه بودجه 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/28
1398855 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در حوزه زنان و خانواده
تاریخ انتشار: 1398/10/10
1398846 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 14. حوزه زنان و خانواده
تاریخ انتشار: 1398/10/10
1193982 کلیات لایحه حمایت از مالکیت فکری تصویب شد
تاریخ انتشار: 1398/04/31
1135729 ریشه آسیب ها و مشکلات خانوادگی
تاریخ انتشار: 1398/02/15
1129840 وضعیت سیاست گذای حوزه زنان و خانواده در کشور آلمان
تاریخ انتشار: 1398/01/31
1129835 سیاست ها و ساختار سیاستگذاری زنان و خانواده در سایر کشورها 1. کشور آلمان
تاریخ انتشار: 1398/01/31
1117325 توجه به اشتغال مهمتر از پرداخت وام ازدواج است
تاریخ انتشار: 1397/12/11
1109437 ارتقای مقام رفیع زنان در خانواده با پیروزی انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار: 1397/11/17