جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1645814 برگزاری نشست مجازی پارلمانی «زنان و اقتصاد خانواده محور»
تاریخ انتشار: 1399/12/19
1609306 تقویت نقش نظارتی مجلس در طرح جدید جمعیت و تعالی خانواده
تاریخ انتشار: 1399/06/29
1594620 بررسی اولیه طرح جمعیت
تاریخ انتشار: 1399/05/29
1592094 ضرورت تحقق رفاه اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/05/25
1587122 دستور کار هفته آینده کمیسیون فرهنگی
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1579514 بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان
تاریخ انتشار: 1399/05/12
1579466 بررسی تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده و فضای مجازی در دستورکار نمایندگان
تاریخ انتشار: 1399/05/12
1570920 پیگیری تعیین تکلیف طرح جمعیت و تشکیل کمیسیون ویژه خانواده
تاریخ انتشار: 1399/04/28
1552164 خانواده مهمترین سلول راهبردی جامعه
تاریخ انتشار: 1399/03/26
1494227 خانواده ها باید فرصت با هم بودن در خانه را جهت تحکیم روابط مغتنم بشمارند
تاریخ انتشار: 1399/01/25