جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1098902 تامین اعتبار لازم جهت پوشش بیمه تکمیلی ایثارگران بازنشسته
تاریخ انتشار: 1397/10/22
1019831 پیگیری مجلس جهت رفع ابهامات معافیت فرزندان ایثارگر
تاریخ انتشار: 1396/03/04
1004829 ارجاع مواد مربوط به ایثارگران به کمیسیون تلفیق
تاریخ انتشار: 1395/10/19
994580 رفع ابهامات قانون خدمات رسانی به ایثارگران در دستور کار مجلس
تاریخ انتشار: 1395/08/09
991915 استخدام حداقل ۲۰ درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه ها از جامعه ایثارگران
تاریخ انتشار: 1395/07/27
966385 سهم ۲۵ درصدی خانواده شهدا و جانبازان از استخدام دستگاه های اجرایی
تاریخ انتشار: 1395/02/27
962693 بنیاد شهید موظف به استمرار پرداخت مستمری والدین شهید فوت شده دارای فرزند معلول شد
تاریخ انتشار: 1395/02/13
960626 اختصاص کمک معیشت ماهانه، گام مثبت مجلس درحمایت از ایثارگران معسر فاقد شغل
تاریخ انتشار: 1395/02/04
959678 پرداخت حق نگهداری به پرستاران والدین و همسران شهدا
تاریخ انتشار: 1395/01/30
959636 دولت مکلف به حمایت از معیشت جانبازان و آزادگان فاقد شغل شد
تاریخ انتشار: 1395/01/30