جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1604574 لزوم تصویب قانون دائمی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1586338 وضعیت بازار مسکن در کشور
تاریخ انتشار: 1399/05/21
1574662 سامانه جامع پرداخت یارانه و شاخص های تعیین وسع مالی خانوارها
تاریخ انتشار: 1399/05/04
1568648 ضرورت بر حمایت از زنان و خانواده های کم برخوردار
تاریخ انتشار: 1399/04/23
1503747 لزوم حمایت از وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار در شرایط کنونی کشور
تاریخ انتشار: 1399/02/01
1503127 ضرورت انجام فاصله گذاری اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/01/31
1466477 بسته حمایتی نقدی و غیرنقدی برای پرداخت به گروه های آسیب پذیر
تاریخ انتشار: 1398/12/29
1411912 ملاک پرداخت یا حذف یارانه معیشتی
تاریخ انتشار: 1398/10/28
1348594 محاسبه حداقل دستمزد با بررسی سبد مصرف خانوار
تاریخ انتشار: 1398/08/22
1136514 تقویت بخش تولید و بازار سرمایه
تاریخ انتشار: 1398/02/15