جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1022423 ارتقا کیفی مراکز درمانی با اجرای طرح اعتبار بخشی بیمارستان ها
تاریخ انتشار: 1396/03/22
1021515 اعتباربخشی به بیمارستان ها کلید افزایش کیفیت خدمات درمانی
تاریخ انتشار: 1396/03/13
1021408 اعتباربخشی به بیمارستان ها کلید افزایش کیفیت خدمات درمانی
تاریخ انتشار: 1396/03/10
1011420 تهیه راهنماهای بالینی برای ۵۰ مورد خدمات درمانی پرهزینه از سوی وزارت بهداشت
تاریخ انتشار: 1395/12/15
1004447 ممنوعیت پرداخت مازاد بر تعرفه شرکت های بیمه ای برای خدمات درمانی
تاریخ انتشار: 1395/10/15
1000112 تجمیع بیمه ها، خدمات درمانی را استاندارد می کند
تاریخ انتشار: 1395/09/13
972191 اعتباری برای ارائه خدمات بهداشتی به اتباع بیگانه وجود ندارد
تاریخ انتشار: 1395/04/02
967600 عربستان بدون نفت؛ تحول در سرمایه گذاری و بهره وری
تاریخ انتشار: 1395/03/05
967578 عربستان بدون نفت؛ تحول در سرمایه گذاری و بهره وری
تاریخ انتشار: 1395/03/05
965155 ۴۰ درصد درآمد اقتصادی خانواده بیماران روانی به درمان اختصاص می یابد
تاریخ انتشار: 1395/02/24