جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1596574 میزان عرضه مسکن از میزان تقاضا برای خرید مسکن افزایش یابد
تاریخ انتشار: 1399/06/01
1373081 بهترین راه کار برای مدیریت بازار اجاره مسکن، اعمال مالیات های کنترلی است
تاریخ انتشار: 1398/09/20
1142958 جهت گیری های اقتصادی مناسب برای بهبود بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1398/02/30
1076049 ابزار کنترل سوداگری بازار مسکن
تاریخ انتشار: 1397/07/21
1075071 بازار مسکن در پایتخت و کلانشهرها اشباع شده است
تاریخ انتشار: 1397/07/11
1036338 نگاه ویژه به عمران روستایی کلید رفع بحران مسکن
تاریخ انتشار: 1396/08/17
1033234 توقف آهنگ تند اجاره بها با تزریق بسته های اقتصادی دولت
تاریخ انتشار: 1396/07/12
1031192 کاهش نرخ سود بانکی از رسوب منابع در سیستم بانکی می کاهد
تاریخ انتشار: 1396/06/06
1027345 طرح قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به صورت عادی بررسی می شود
تاریخ انتشار: 1396/04/28
1020714 حداقل ۵۰ درصد هزینه نوسازی بافت فرسوده باید تسهیلات داده شود
تاریخ انتشار: 1396/03/08