جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1526744 وابستگی امنیت غذایی کشور به نان کشاورزان گندم کار
تاریخ انتشار: 1399/02/28
1519346 خودکفایی در زمینه تولید گندم
تاریخ انتشار: 1399/02/20
1512989 قیمت جدید خرید تضمینی گندم
تاریخ انتشار: 1399/02/13
1428667 تعیین نرخ خرید تضمینی گندم
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1411846 نرخ گندم متناسب با رشد تورم اصلاح شود
تاریخ انتشار: 1398/10/28
1398578 تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در جریان بررسی لایحه بودجه 99
تاریخ انتشار: 1398/10/10
1387245 13 میلیون تن گندم در کشور برداشت شد
تاریخ انتشار: 1398/09/30
1330078 خرید گندم با قیمت مناسب مشوقی برای کشاورزان
تاریخ انتشار: 1398/08/01
1316274 قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان کالایی استراتژیک با رعایت منافع ملی و صرف و صلاح کشاورزان
تاریخ انتشار: 1398/07/21
1310518 تعیین نرخ خرید تضمینی گندم
تاریخ انتشار: 1398/07/17