جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1294914 فرهنگ سازی در حوزه طلاق و ازدواج
تاریخ انتشار: 1398/07/09
1191530 در تحریم های ظالمانه و یک جانبه آمریکا زنان و کودکان بیشترین آسیب را می بینند
تاریخ انتشار: 1398/04/30
1056913 تعیین تکلیف لایحه تامین امنیت در دستگاه قضا
تاریخ انتشار: 1397/03/01
1047022 اتمام بررسی لایحه امنیت زنان در دولت
تاریخ انتشار: 1396/12/08
1031404 بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت
تاریخ انتشار: 1396/06/08
1030201 تعامل مجلس با دستگاه های اجرایی برای رفع خلاهای قانونی حمایت از زنان
تاریخ انتشار: 1396/05/23
1029634 تدوین طرح تشدید مجازات جرایم خشن علیه کودکان، معلولان و سالمندان
تاریخ انتشار: 1396/05/17
1006477 فعالیت زنان در اجتماع منافاتی با کار آنان درخانه ندارد
تاریخ انتشار: 1395/11/05
999531 ضرورت تدوین قانون مجزا برای حمایت از زنان در برابر خشونت
تاریخ انتشار: 1395/09/07
993935 ایجاد محیط مناسبی برای بهره وری هرچه بیشتر زنان از ظرفیت اقتصادی خود نیازمند مشارکت موثر میان بخش خصوصی و دولتی است
تاریخ انتشار: 1395/08/05