جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
961837 تصویری از هشت دورة قانونگذاری مجلس در حوزة اقتصاد
تاریخ انتشار: 1395/02/08
933450 بی توجهی و بی برنامگی به فوتبال به افکار عمومی آسیب می رساند
تاریخ انتشار: 1394/05/04
933402 استقلال و پرسپولیس در حال ذوب شدن هستند
تاریخ انتشار: 1394/05/03
933401 رویانیان: با واگذار نشدن باشگاه ها به بخش خصوصی به عقب بازگشتیم
تاریخ انتشار: 1394/05/03
933400 مصطفوی: خصوصی سازی در کل کشور باید باشد
تاریخ انتشار: 1394/05/03
932210 آغاز نخستین نشست آسیب شناسی خصوصی سازی ورزشی
تاریخ انتشار: 1394/04/22
923032 بررسی روند بهره وری شرکت های معدنی و صنایع معدنی منتخب در سال های قبل و بعد از خصوصی سازی
تاریخ انتشار: 1393/12/02
922827 لزوم خصوصی سازی و واگذاری سهام پتروشیمی ها به مردم
تاریخ انتشار: 1393/11/29
922671 نحوه پرداخت مالیات شرکت های در فهرست خصوصی سازی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1393/11/28
910051 خصوصی سازی واقعی، راه رشد صنعت خودرو
تاریخ انتشار: 1393/08/11