جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1239754 دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1239722 بررسی دلایل فقر پایدار در ایران و پیشنهادهایی برای خروج از فقر
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1112095 صیانت از تولید رویکرد اصلی بودجه 98
تاریخ انتشار: 1397/11/29
1108904 ضرورت کاهش شکاف طبقاتی و فاصله حقوق ها
تاریخ انتشار: 1397/11/15
1089230 خط فقر ایران در سال 1395 و مروری بر روش محاسبه آن
تاریخ انتشار: 1397/09/14
1089218 خط فقر ایران در سال 1395 و مروری بر روش محاسبه آن
تاریخ انتشار: 1397/09/14
1043876 اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر
تاریخ انتشار: 1396/11/07
1043874 اندازه گیری فقر چندبعدی در ایران و نگاهی به تجارب جهانی کاهش فقر
تاریخ انتشار: 1396/11/07
1006709 افزایش حقوق اقشارکم درآمد از اولویت های بودجه سال ۹۶ است
تاریخ انتشار: 1395/11/06
992312 فقراقتصادی و بیکاری مهم ترین دلیل بزه کاری در جامعه
تاریخ انتشار: 1395/07/28