جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1522492 خودکفایی در تعمیر نیروگاه های اتمی
تاریخ انتشار: 1399/02/23
1366357 راه کار توسعه بنادر شمالی کشور
تاریخ انتشار: 1398/09/16
1239522 دل بریدن ملت از بیگانگان یعنی رسیدن به خودکفایی
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1225710 نقش خودباوری و جوانان در خودکفایی کشور
تاریخ انتشار: 1398/05/16
1216994 خودکفایی در تولید گندم دور از دسترس نیست
تاریخ انتشار: 1398/05/13
1202154 قیمت پایین خرید تضمینی گندم تهدیدی برای خودکفایی
تاریخ انتشار: 1398/05/05
1172666 خودکفایی در تولید نهاده های دامی
تاریخ انتشار: 1398/04/18
1152335 نقش شرکت های دانش بنیان نقش اساسی در خودکفایی کشور
تاریخ انتشار: 1398/04/02
1150462 نیروهای جوان رونق تولید را ایجاد می کنند
تاریخ انتشار: 1398/03/28
1150083 تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی و حمایت از جوانان
تاریخ انتشار: 1398/03/27