جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1618382 داروهای داخلی بر اساس استانداردهای بین المللی
تاریخ انتشار: 1399/07/12
1616472 تشکیل کمیته اجرایی در کمیسیون بهداشت برای تعیین اولویت های تخصیص ارز
تاریخ انتشار: 1399/07/07
1616196 سکوت جوامع غربی در تحریم های مردم ایران
تاریخ انتشار: 1399/07/06
1601156 حمایت سرمایه گذاری خارجی در کشور
تاریخ انتشار: 1399/06/12
1600630 ضرورت تمرکز بر ارتقا کیفیت داروها
تاریخ انتشار: 1399/06/11
1596878 درآمد 25 درصدی بیمارستان ها در دوران کرونا
تاریخ انتشار: 1399/06/01
1588842 تقویت تولید داخلی داروها و تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1585136 گزارش سازمان غذا و دارو در خصوص آخرین وضعیت تولید و واردات دارو در کشور
تاریخ انتشار: 1399/05/19
1559374 اهمیت صرفه جویی ارزی
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1545856 حذف ارز دولتی از داروهای غیر اساسی
تاریخ انتشار: 1399/03/20