جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1618382 داروهای داخلی بر اساس استانداردهای بین المللی
تاریخ انتشار: 1399/07/12
1601156 حمایت سرمایه گذاری خارجی در کشور
تاریخ انتشار: 1399/06/12
1600630 ضرورت تمرکز بر ارتقا کیفیت داروها
تاریخ انتشار: 1399/06/11
1596878 درآمد 25 درصدی بیمارستان ها در دوران کرونا
تاریخ انتشار: 1399/06/01
1588842 تقویت تولید داخلی داروها و تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار: 1399/05/23
1559374 اهمیت صرفه جویی ارزی
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1545856 حذف ارز دولتی از داروهای غیر اساسی
تاریخ انتشار: 1399/03/20
1543996 لزوم حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال
تاریخ انتشار: 1399/03/19
1517363 گزارش وزارت بهداشت به کمیسیون در خصوص وضعیت داروهای بیماران کرونایی
تاریخ انتشار: 1399/02/16
1516435 کاهش توان اقتصادی داروخانه ها در بحران کرونا
تاریخ انتشار: 1399/02/15