جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1411945 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 52. ساماندهی یارانه حمایت از درمان ناباروری
تاریخ انتشار: 1398/10/28
1411963 بررسی ساماندهی یارانه حمایت از درمان ناباروری در لایحه بودجه 99 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/10/28
1025556 هفته آینده؛ زمان بازدید اعضاء کمیسیون بهداشت ازپژوهشگاه رویان
تاریخ انتشار: 1396/04/14
990874 هزینه داروهای ناباروری بیماران را با مشکل روبرو کرده
تاریخ انتشار: 1395/07/14
979826 لزوم حمایت بیمه ای از زوجین نابارور
تاریخ انتشار: 1395/05/03
975196 مدت زمان ماندگاری داروها در گمرک کوتاه شود
تاریخ انتشار: 1395/04/16
899417 بیمه ها بدون اعتبارات دولتی ملزم به پوشش داروهای ناباروری نیستند
تاریخ انتشار: 1393/05/29