جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1653738 استانداردهای کرونایی کنکور برای امتحانات مدارس
تاریخ انتشار: 1400/02/06
1653472 مخالف اجتماع دانش آموزی برای حضور در آزمون
تاریخ انتشار: 1400/02/05
1644119 کاهش هزینه های دانش آموزان هدف مصوبه اینترنتی مجلس
تاریخ انتشار: 1399/12/11
1640814 خروجی فکر و عمل دانش آموزان باید منشأ خدمات ارزشمند باشد
تاریخ انتشار: 1399/11/28
1638608 علل و موانع حذف نشدن کنکور
تاریخ انتشار: 1399/11/15
1614628 آزمون کنکور تنها باید برای 15 درصد دانش آموزان برگزار می شد
تاریخ انتشار: 1399/07/04
1604488 ارائه همزمان آموزش مجازی و حضوری
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1604352 وضعیت مدارس مناطق محروم کشور
تاریخ انتشار: 1399/06/18
1601624 وضعیت دانش آموزان اول ابتدایی در سال تحصیلی جدید
تاریخ انتشار: 1399/06/13
1601112 طرح اعمال رده بندی سنی استفاده از اینترنت
تاریخ انتشار: 1399/06/12