جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1258218 ضرورت تقویت آموزش های مهارتی
تاریخ انتشار: 1398/06/11
1118892 مهارت گرایی جایگزین مدرک گرایی
تاریخ انتشار: 1397/12/13
1115278 ساماندهی مراکز آموزش عالی
تاریخ انتشار: 1397/12/05
1092902 ایده های نخبگان و کار فناورانه در کشور
تاریخ انتشار: 1397/10/01
1082217 بیش از 75درصد دانشگاه های جهان مهارتی هستند
تاریخ انتشار: 1397/08/21
1066172 اثرات ارتباط دانشگاه با صنعت در اقتصاد
تاریخ انتشار: 1397/04/27
1065342 ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار صندلی خالی دانشگاه ها
تاریخ انتشار: 1397/04/20
1060881 پذیرش دانشجو تناسبی با نیاز بازار کار ندارد
تاریخ انتشار: 1397/03/22
1046443 ماموریت گرا شدن دانشگاه ها رشد علمی را به همراه دارد
تاریخ انتشار: 1396/12/02
1046098 لزوم اولویت بندی پژوهش ها به دلیل محدودیت منابع مالی
تاریخ انتشار: 1396/11/29