جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1140162 مأموریت به مرکز پژوهش های مجلس درباره بررسی نحوه ادامه فعالیت دانشگاه های علوم پزشکی
تاریخ انتشار: 1398/02/23
1025556 هفته آینده؛ زمان بازدید اعضاء کمیسیون بهداشت ازپژوهشگاه رویان
تاریخ انتشار: 1396/04/14
888330 بخش مرکزی دزفول حتی یک درمانگاه هم ندارد
تاریخ انتشار: 1393/03/11