جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1639472 فقط 10 درصد بازار سیگار سهم تولید داخل است
تاریخ انتشار: 1399/11/19
1639461 درخواست تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران تصویب شد
تاریخ انتشار: 1399/11/19
1573554 نمایندگان ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات مشخص شدند
تاریخ انتشار: 1399/05/01
1495017 سهم وزارتخانه های بهداشت، ورزش و آموزش از بودجه جهت کاهش مصرف دخانیات
تاریخ انتشار: 1399/01/26
1398018 دوپیامد افزایش مالیات بر محصولات خارجی
تاریخ انتشار: 1398/10/09
1397797 افزایش مالیات دخانیات
تاریخ انتشار: 1398/10/09
1347979 ارائه خدمات غذایی در قهوه خانه ها ممنوع شد
تاریخ انتشار: 1398/08/21
1338466 استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع مبارزه با دخانیات به کمیسیون ارجاع شد
تاریخ انتشار: 1398/08/12
1285026 استعمال دخانیات در قهوه خانه­ ها و اتاق­های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه­ها مشمول جزای نقدی نمی­ شوند
تاریخ انتشار: 1398/07/03
1150473 ارز دولتی نباید برای توسعه صنعت دخانیات مصرف شود
تاریخ انتشار: 1398/03/28