جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1604574 لزوم تصویب قانون دائمی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار
تاریخ انتشار: 1399/06/19
1586338 وضعیت بازار مسکن در کشور
تاریخ انتشار: 1399/05/21
1503747 لزوم حمایت از وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار در شرایط کنونی کشور
تاریخ انتشار: 1399/02/01
1503127 ضرورت انجام فاصله گذاری اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/01/31
1348594 محاسبه حداقل دستمزد با بررسی سبد مصرف خانوار
تاریخ انتشار: 1398/08/22
892923 در صورت عدم اصلاح شیوه اجرای هدفمندی مشکلات مرحله اول تداوم می یابد
تاریخ انتشار: 1393/04/14