جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1533192 لزوم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی و لوکس
تاریخ انتشار: 1399/03/08
1530324 مجوز مجلس برای افزایش دفاتر اسناد رسمی
تاریخ انتشار: 1399/02/31
1519560 ضرورت وضع پایه های مالیاتی بر اغنیا
تاریخ انتشار: 1399/02/21
1517625 اصلاح موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بین دولت ایران و هند
تاریخ انتشار: 1399/02/16
1516323 ضرورت راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور
تاریخ انتشار: 1399/02/15
1507593 مالیات بر ارزش افزوده با هدف توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان
تاریخ انتشار: 1399/02/04
1506557 فرآیند اعتراض مودیان به برگه های تشخیص مالیاتی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1504421 نحوه تجدید رسیدگی به آرای قطعی هیات اختلاف مالیاتی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/02/02
1504125 ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: 1399/02/02
1496657 موارد مستثنی از شمول مالیات بر ارزش افزوده مشخص شدند
تاریخ انتشار: 1399/01/27