جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1367657 عدم دریافت مالیات از مؤسسات کنکوری به هیچ عنوان مصوبه مجلس نیست
تاریخ انتشار: 1398/09/17
1322258 تصویب دقیق لایحه مالیات بر ارزش افزوده و افزایش در آمد مالیاتی
تاریخ انتشار: 1398/07/24
1310430 بررسی کارشناسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: 1398/07/17
1309294 ارجاع مواد باقی مانده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی
تاریخ انتشار: 1398/07/17
1303682 تکلیف مجلس برای ثبت معاملات تجاری در سامانه مودیان
تاریخ انتشار: 1398/07/14
1298910 لایحه مالیات بر ارزش افزوده از انسجام و پختگی برخوردار است
تاریخ انتشار: 1398/07/13
1295990 ارجاع ماده نحوه احتساب مالیات برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی به کمیسیون اقتصادی
تاریخ انتشار: 1398/07/10
1294418 تعیین ۹ درصدی نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات
تاریخ انتشار: 1398/07/09
1292878 شرایط پرداخت مالیات و عوارض کالاها و خدمات تعیین شد
تاریخ انتشار: 1398/07/08
1262918 وجود میلیاردها تومان فرار و معافیت مالیاتی در کشور
تاریخ انتشار: 1398/06/13