جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1553670 اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مهمترین وظیفه کمیسیون اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/03/28
1509061 تاکید بر لزوم افزایش حقوق کارگران
تاریخ انتشار: 1399/02/07
1506933 حقوق رزمندگان معسر تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: 1399/02/04
1506911 حداقل پرداختی کارگران را 2 میلیون و 800 مانند کارمندان تعریف کنیم
تاریخ انتشار: 1399/02/04
1493337 افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران کشور در سال 99
تاریخ انتشار: 1399/01/24
1492973 حوزه آموزش، اولویت اصلی و اساسی کشور است
تاریخ انتشار: 1399/01/23
1492865 افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران
تاریخ انتشار: 1399/01/23
1492629 دستمزد سال 99 کارگران
تاریخ انتشار: 1399/01/22
1466229 نحوه افزایش حقوق در سال 99
تاریخ انتشار: 1398/12/29
1465955 افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان
تاریخ انتشار: 1398/12/29