جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1320838 افزایش توان نظارتی مجلس با توجه به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان
تاریخ انتشار: 1398/07/23
1293054 شکل گیری فساد در سایه خلاءهای قانونی
تاریخ انتشار: 1398/07/08
1089757 استفاده نادرست از فضای مجازی وآسیب های جدی اجتماعی و اخلاقی و تربیتی
تاریخ انتشار: 1397/09/17
1082508 لزوم نظارت بر زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی
تاریخ انتشار: 1397/08/21
1073346 بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری
تاریخ انتشار: 1397/07/02
1073358 بررسی سیستم نظارت بانکی با تأکید بر قوانین بانکداری
تاریخ انتشار: 1397/07/02
1072282 پیشنهاد احداث دبیرخانه دائمی نظارت بر شوراها
تاریخ انتشار: 1397/06/21
1067465 گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016: 5. پیمایش سازمان های ناظر بر پارلمان
تاریخ انتشار: 1397/05/09
1063392 طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس به صورت یک فوریت بررسی می شود
تاریخ انتشار: 1397/04/06
1057381 گرانی در بازار اقلام خوراکی به بهانه افزایش قیمت ارز
تاریخ انتشار: 1397/03/02