جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1568429 انتخاب اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
تاریخ انتشار: 1399/04/23
1562126 ابعاد نظارتی برای اجرای دقیق قوانین
تاریخ انتشار: 1399/04/12
1560290 ساختار نظارتی و مبارزه با فساد باید پیشگیرانه باشد
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1560246 شوراها باید به ابزار قدرتمند نظارتی و اجرایی تبدیل شوند
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1558238 ویژگی های مجلس تحول خواه چیست ؟
تاریخ انتشار: 1399/04/06
1556478 ابعاد نظارتی مجلس باید افزایش پیدا کند
تاریخ انتشار: 1399/04/03
1556372 اولویت اول کمیسیون شوراها و امور داخلی
تاریخ انتشار: 1399/04/03
1556350 مجلس یازدهم به دنبال بستن فضای مجازی نیست
تاریخ انتشار: 1399/04/03
1554636 نظارت مجلس بر سایر دستگاه ها باید پیش از اجرا باشد
تاریخ انتشار: 1399/03/31
1553904 انتظارت مردم در امر مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1399/03/28