جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1560312 مجلس کارشناس، پاک دست و پر کار در راس امور است
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1556478 ابعاد نظارتی مجلس باید افزایش پیدا کند
تاریخ انتشار: 1399/04/03
1556350 مجلس یازدهم به دنبال بستن فضای مجازی نیست
تاریخ انتشار: 1399/04/03
1555678 ابعاد نظارتی و قانونگذاری مجلس برای پیشبرد اهداف کشور
تاریخ انتشار: 1399/04/02
1554636 نظارت مجلس بر سایر دستگاه ها باید پیش از اجرا باشد
تاریخ انتشار: 1399/03/31
1553796 مجلس یازدهم در مسیر تحقق عدالت
تاریخ انتشار: 1399/03/28
1553010 لزوم تقویت نظارت مجلس
تاریخ انتشار: 1399/03/27
1549876 اهتمام جدی مجلس برای نظارت بر اجرای دقیق قوانین
تاریخ انتشار: 1399/03/24
1549014 نظارت، مقدم بر تقنین
تاریخ انتشار: 1399/03/22
1549036 تغییر اولویت مجلس از تقنین به نظارت
تاریخ انتشار: 1399/03/21