جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1615320 کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس طرح شفافیت آرای نمایندگان را بررسی می کند
تاریخ انتشار: 1399/07/05
1603644 نظارت میدانی نمایندگان سدی در برابر بی عدالتی
تاریخ انتشار: 1399/06/17
1602578 نتایج نظارت میدانی به صورت آنلاین در دسترس مردم قرار می گیرد
تاریخ انتشار: 1399/06/16
1602354 نظارت میدانی مجلس اعتماد عمومی را تقویت می کند
تاریخ انتشار: 1399/06/16
1591372 میزان آمادگی دانش آموزان در استفاده از سامانه "شاد"
تاریخ انتشار: 1399/05/24
1568714 لزوم نظارت بر عملکرد شوراها
تاریخ انتشار: 1399/04/24
1568429 انتخاب اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
تاریخ انتشار: 1399/04/23
1560312 مجلس کارشناس، پاک دست و پر کار در راس امور است
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1556478 ابعاد نظارتی مجلس باید افزایش پیدا کند
تاریخ انتشار: 1399/04/03
1556350 مجلس یازدهم به دنبال بستن فضای مجازی نیست
تاریخ انتشار: 1399/04/03