جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1364477 نصب و درج بارکد کالا بر روی محصولات راه کار اساسی برای مقابله با فرار مالیاتی
تاریخ انتشار: 1398/09/13
1109208 نظارت بهترین راه کار ساماندهی قیمت مصالح ساختمانی
تاریخ انتشار: 1397/11/16
1054662 تمهیدات دولت و مجلس برای برخورد با متخلفان بازار دارو
تاریخ انتشار: 1397/02/23
1054315 چابکی دیوان محاسبات از تخلفات جلوگیری می کند
تاریخ انتشار: 1397/02/22
1051228 مجلس در بعد نظارتی قوانین نیز نقش موثری دارد
تاریخ انتشار: 1397/02/03
887693 دستگاه های نظارتی روزنه های سوء استفاده های اقتصادی را ببندند
تاریخ انتشار: 1393/03/05