جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1556138 پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات و امنیت داده های کشور
تاریخ انتشار: 1399/04/02
1482813 کرونا می تواند فرصت ارزشمندی برای کشور در جهت ساماندهی امور و بهبود شرایط باشد
تاریخ انتشار: 1399/01/16
1120127 دولت الکترونیک زمینه تمرکززدایی در کشور
تاریخ انتشار: 1397/12/18
1090909 خلأهای حقوقی مانع تحقق شهر هوشمند
تاریخ انتشار: 1397/09/20
1011398 مجوز مجلس به وزارت ارتباطات برای اجرای پروژه های دولت الکترونیک
تاریخ انتشار: 1395/12/15
1006132 تحقق دولت الکترنیک راهکاری مؤثر در مبارزه با فساد و کاهش تخلفات
تاریخ انتشار: 1395/11/03
1005342 تکلیف برنامه ششم برای حذف اسناد کاغذی
تاریخ انتشار: 1395/10/25
974744 دغدغه نمایندگان درباره سرعت پایین اینترنت
تاریخ انتشار: 1395/04/13
974597 ضرورت اجرای دولت الکترونیک طی ۵ سال آینده
تاریخ انتشار: 1395/04/13
970956 فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس دهم
تاریخ انتشار: 1395/03/29