جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1593854 فعالسازی دیپلماسی پارلمانی در حوزه اقتصاد
تاریخ انتشار: 1399/05/28
1430389 نقش «دیپلماسی پارلمانی» در بهبود روابط منطقه ای و بین المللی
تاریخ انتشار: 1398/11/13
1091180 توجه مجالس ایران و ایرلند به توسعه مناسبات پارلمانی
تاریخ انتشار: 1397/09/24
1057419 اکو ظرفیت تبدیل به مرکزی اثرگذار در آسیا را دارد
تاریخ انتشار: 1397/03/02
938597 دیپلماسی پارلمانی (8) اجلاس های مشورتی – تخصصی اتحادیه بین المجالس
تاریخ انتشار: 1394/07/19