جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1031404 بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت
تاریخ انتشار: 1396/06/08
1029634 تدوین طرح تشدید مجازات جرایم خشن علیه کودکان، معلولان و سالمندان
تاریخ انتشار: 1396/05/17
962467 گسترش حمایت قانون مدنی و مجازات اسلامی از کودکان
تاریخ انتشار: 1395/02/13
961420 تعیین تکلیف سریع تر پرونده های خشونت خانگی عاملی موثر درکاهش رفتارهای خشن
تاریخ انتشار: 1395/02/06
961147 فرهنگسازی عاملی مؤثر در کاهش رفتارهای خشونت آمیز در خانواده ها
تاریخ انتشار: 1395/02/05
917106 ضرورت حذف هر نوع رفتار خشونت آمیز در مدارس
تاریخ انتشار: 1393/10/06