جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1304010 ضرورت ممانعت از اخذ مالیات مضاعف به منظور کاهش بهای تمام شده تولید
تاریخ انتشار: 1398/07/14
1297166 ضرورت لزوم دوری گروه های سیاسی از رقابت های ناسالم انتخاباتی
تاریخ انتشار: 1398/07/10
1126409 گزارش نظارتی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 رقابت پذیری جهانی
تاریخ انتشار: 1398/01/24
1126402 زیر و بم عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 رقابت پذیری جهانی
تاریخ انتشار: 1398/01/24
1033796 ادغام موسسات مالی در بانک اشتباه است
تاریخ انتشار: 1396/07/18
959892 پیشنهاد ایران برای تدوین اساسنامه مجالس اوراسیا
تاریخ انتشار: 1395/01/31
949231 ضرورت افزایش فضای رقابتی بین بیمه ها برای ارائه خدمات به بیماران
تاریخ انتشار: 1394/10/06
919100 استاندارد، رقابت و کیفیت مثلث افزایش صادرات
تاریخ انتشار: 1393/10/21