جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1304010 ضرورت ممانعت از اخذ مالیات مضاعف به منظور کاهش بهای تمام شده تولید
تاریخ انتشار: 1398/07/14
1297166 ضرورت لزوم دوری گروه های سیاسی از رقابت های ناسالم انتخاباتی
تاریخ انتشار: 1398/07/10
1093929 ضرورت تعیین تکلیف خودروهای وارداتی
تاریخ انتشار: 1397/10/05
959892 پیشنهاد ایران برای تدوین اساسنامه مجالس اوراسیا
تاریخ انتشار: 1395/01/31
949231 ضرورت افزایش فضای رقابتی بین بیمه ها برای ارائه خدمات به بیماران
تاریخ انتشار: 1394/10/06
908710 خصوصی سازی واقعی رمز موفقیت رقابت سالم در اقتصاد
تاریخ انتشار: 1393/07/29