جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1304010 ضرورت ممانعت از اخذ مالیات مضاعف به منظور کاهش بهای تمام شده تولید
تاریخ انتشار: 1398/07/14
1297166 ضرورت لزوم دوری گروه های سیاسی از رقابت های ناسالم انتخاباتی
تاریخ انتشار: 1398/07/10
1126409 گزارش نظارتی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 رقابت پذیری جهانی
تاریخ انتشار: 1398/01/24
1093929 ضرورت تعیین تکلیف خودروهای وارداتی
تاریخ انتشار: 1397/10/05
999580 ضرورت های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا در برنامه ششم توسعه
تاریخ انتشار: 1395/09/13
999578 ضرورت های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا در برنامه ششم توسعه
تاریخ انتشار: 1395/09/12
959892 پیشنهاد ایران برای تدوین اساسنامه مجالس اوراسیا
تاریخ انتشار: 1395/01/31
957842 بررسی و مقایسه سند و شاخص های زمینه ساز چشم انداز اقتصادی ترکیه و ایران
تاریخ انتشار: 1395/01/20