جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1614914 گذشت زمان نمی تواند یاد شهیدان را از خاطر ملت ایران بزداید
تاریخ انتشار: 1399/07/03
1610782 تسریع در تدوین زیرنظام های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1399/06/31
1610566 انتخاب حسن نوروزی به عنوان رئیس فراکسیون فرهنگ ایثار و شهادت
تاریخ انتشار: 1399/06/31
1601112 طرح اعمال رده بندی سنی استفاده از اینترنت
تاریخ انتشار: 1399/06/12
1601014 لزوم تربیت و پرورش نیروی انسانی
تاریخ انتشار: 1399/06/12
1600744 ضرورت آمادگی آموزش و پرورش برای آموزش مجازی در سراسر کشور
تاریخ انتشار: 1399/06/11
1599516 اولویت نخست مجلس یازدهم، معیشت مردم و رفع مسائل اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/06/06
1598778 لزوم جلوگیری از خام فروشی
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1598394 مجلس یازدهم مجلس انتظار و امید
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1594492 توافق مزدورانه امارات و اسرائیل به نام مقدس حضرت ابراهیم
تاریخ انتشار: 1399/05/29