جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1594598 ارجاع طرح جهش تولید دانش بنیان ها به هیأت مجلس
تاریخ انتشار: 1399/05/29
1036635 تحول اقتصاد نوآورانه با به ثمر نشستن طرح جامع اقتصاد دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/08/21
1029263 تقویت اقتصاد دانش بنیان به اقتصاد تک محصولی پایان می دهد
تاریخ انتشار: 1396/05/15
1029307 تولید دانش بنیان در جهاد دانشگاهی ظهور پیدا کرده است
تاریخ انتشار: 1396/05/15
1028779 اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز با شکوفایی اقتصاد دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/05/10
1028041 تجاری سازی ایده ها و ابتکارات مبتنی بر دانش گام اول در راستای شکوفایی اقتصادی
تاریخ انتشار: 1396/05/02
1023730 امکان مهار خام فروشی با توسعه شرکت های دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/04/03
1014918 ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان راهکاری برای خودکفایی در تجهیزات کشاورزی
تاریخ انتشار: 1396/01/30
1013268 اقتصاد دانش بنیان در پی افزایش بهینه ارتباط دانشگاه و صنعت جان می گیرد
تاریخ انتشار: 1396/01/15
1013138 تلاش کمیسیون آموزش مجلس به منظور توجه جدی به شرکت های دانش بنیان در راستای تحقق شعار سال
تاریخ انتشار: 1396/01/14