جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1332378 نقد و بررسی طرح رفع انحصار زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور
تاریخ انتشار: 1398/08/04
1317826 انحصاری نشدن تدریس زبان انگلیسی در مدارس
تاریخ انتشار: 1398/07/22
1147991 لزوم اهمیت به جایگاه زبان فارسی
تاریخ انتشار: 1398/03/21
1145753 اراده ملی می تواند به حفظ زبان فارسی کمک کند
تاریخ انتشار: 1398/03/11
1145739 طبق نظر رهبری معادل بومی فارسی برای کلمات انتخاب شود
تاریخ انتشار: 1398/03/11
1143965 راجع به زبان فارسی نگرانم نگذارید زبان فارسی فرسوده و ویران شود
تاریخ انتشار: 1398/03/01
1020708 افزایش آگاهی مخاطبان جهانی از جاذبه های ایران با راه اندازی شبکه های ماهواره ای به دیگر زبان ها
تاریخ انتشار: 1396/03/08
1017705 ترویج زبان فارسی راه کار تقویت روابط میان کشورها
تاریخ انتشار: 1396/02/25
1016234 لزوم تأسیس و گسترش مدارس فارسی زبان در دیگر کشورها
تاریخ انتشار: 1396/02/12
952003 تأکید بر آموزش زبان های محلی در سراسر کشور
تاریخ انتشار: 1394/11/06