جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1028396 تشکیل شورای حفاظت آب آذربایجان غربی با حضور حسن بیکی و چنارانی
تاریخ انتشار: 1396/05/07
1025923 برخورد با منابع آلاینده با اجرای قانون هوای پاک
تاریخ انتشار: 1396/04/17
1023964 دفع فاضلاب و زباله یکی از اولویت های برنامه ششم است
تاریخ انتشار: 1396/04/04
1014601 تکلیف سازمان حفاظت از محیط زیست به تعیین نیاز آبی زیست محیطی رودخانه ها و دریاچه ها
تاریخ انتشار: 1396/01/27
1014503 تهیه طرح های تفصیلی شهرها و شهرک های جدید براساس مسائل زیست محیطی باشد
تاریخ انتشار: 1396/01/27
1014163 فرایندهای رشد و توسعه باید در تعامل با طبیعت و محیط زیست انجام گیرد
تاریخ انتشار: 1396/01/23
1011842 نقش مثبت دادسرای رسیدگی به جرایم زیست محیطی درکاهش تخلفات
تاریخ انتشار: 1395/12/17
995327 رفع ایردات لایحه هوای پاک با فوریت در دستور کار کمیسیون کشاورزی
تاریخ انتشار: 1395/08/12
994945 ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی منوط به تامین زیرساخت و دریافت تأییدیه امنیتی، نظامی و زیست محیطی شد
تاریخ انتشار: 1395/08/10
988756 از شناسایی نقاط ضعف HSE تا ضرورت مدرن شدن تجهیزات ایمنی
تاریخ انتشار: 1395/07/03