جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1558874 اجرای مالیات بر خانه های خالی
تاریخ انتشار: 1399/04/07
1553712 ضرورت ساماندهی خانه های خالی در کشور
تاریخ انتشار: 1399/03/28
1553100 ضرورت ساماندهی نظام مالیاتی
تاریخ انتشار: 1399/03/27
1552482 اخذ مالیات از سرمایه های غیرمولد
تاریخ انتشار: 1399/03/26
1552364 ضرورت ساماندهی امور مالیاتی
تاریخ انتشار: 1399/03/26
1542874 کنترل نقدینگی، افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار
تاریخ انتشار: 1399/03/17
1530324 مجوز مجلس برای افزایش دفاتر اسناد رسمی
تاریخ انتشار: 1399/02/31
1496635 قانون مالیات بر ارزش افزوده عطف به ماسبق نمی شود
تاریخ انتشار: 1399/01/27
1450186 کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه سال ۹۹ را به همراه دولت اصلاح می کند
تاریخ انتشار: 1398/12/06
1428040 اخد مالیات از ثروتمندان براساس عدالت اجتماعی است
تاریخ انتشار: 1398/11/12