جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1466477 بسته حمایتی نقدی و غیرنقدی برای پرداخت به گروه های آسیب پذیر
تاریخ انتشار: 1398/12/29
1440901 افزایش یارانه کودکان بی سرپرست، بدسرپرست و معلول
تاریخ انتشار: 1398/11/26
1109348 زندگی با کرامت مددجویان در گرو اشتغال زایی
تاریخ انتشار: 1397/11/17
1102728 با افزایش فقر، دامنه آسیب های اجتماعی نیز گسترش پیدا می کند
تاریخ انتشار: 1397/11/01
1091177 طرح سرباز وظیفه در مراکز توانبخشی
تاریخ انتشار: 1397/09/24
1089313 رفع بسیاری از معضلات اجتماعی با ساماندهی کودکان کار
تاریخ انتشار: 1397/09/14
1088033 بررسی ماده واحده ۱۰۴۱ قانون مدنی با موضوع تعیین سن ازدواج
تاریخ انتشار: 1397/09/12
1066625 نقش مثبت بهزیستی در کاهش آسیب های اجتماعی حوزه سالمندان
تاریخ انتشار: 1397/04/30
1054546 ادغام کمیته امداد و بهزیستی به نفع مددجویان نیست
تاریخ انتشار: 1397/02/23
1035279 تشکیل کمیته ویژه برای بررسی وضعیت سلامت کودکان خیابانی
تاریخ انتشار: 1396/08/06