جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1594514 قانون آبخیزداری در دستورکار کمیسیون
تاریخ انتشار: 1399/05/29
1038886 اگر آبخیزداری، آبخوان داری و سدبندها عملیاتی شوند برای ذخیره آب گام مؤثری برداشته ایم
تاریخ انتشار: 1396/09/14
1023245 فرهنگ سازی مؤلفه اصلی در پیشگیری از وقوع آتش سوزی جنگل ها
تاریخ انتشار: 1396/03/28
1021351 قرائت گزارش سازمان جنگل ها و مراتع، آبخیز داری در کمیسیون کشاورزی
تاریخ انتشار: 1396/03/10
1019750 احیا مراتع و کاهش سوخت های فسیلی راهکار مقابله با تغییرات اقلیمی
تاریخ انتشار: 1396/03/03
1018766 تدوین برنامه جامع جهت جلوگیری از بیکاری بهره برداران جنگل
تاریخ انتشار: 1396/03/01
1009529 بهره برداری از درختان ریشه کن شده و آفت زده با مجوز سازمان جنگل ها مجاز است
تاریخ انتشار: 1395/11/26
1003681 طرح پیشنهاد اجرای دوره تنفس جنگل در لایحه برنامه ششم
تاریخ انتشار: 1395/10/08
992240 ادامه بررسی طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
تاریخ انتشار: 1395/07/27
966761 احتمال قرائت گزارش تفحص از سازمان جنگل ها در آخرین روز کاری مجلس نهم
تاریخ انتشار: 1395/02/29