جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
971898 دامنه فقر فقرا در حال افزایش است
تاریخ انتشار: 1395/04/01
962630 مجوز مجلس به دولت برای کمک به شهرک های صنعتی در قالب بودجه های سنواتی
تاریخ انتشار: 1395/02/13
962649 نحوه تخصیص ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت وگاز به استان های نفت خیز و کمتر توسعه یافته مشخص شد
تاریخ انتشار: 1395/02/13
962489 استخدام رسمی خانواده جانبازان بالای ۲۵ درصد دارای بورسیه تحصیلی در دانشگاه
تاریخ انتشار: 1395/02/13
958938 نحوه تأمین اعتبار برای پروژه های اقتصاد مقاومتی مشخص شد
تاریخ انتشار: 1395/01/28
933840 آسیب شناسی آیین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
تاریخ انتشار: 1394/05/10