جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1660382 بازگشت مزیت قانونی تجارت در مناطق آزاد
تاریخ انتشار: 1400/03/03
1574122 تعیین اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/05/03
1529356 اصرار مجلس بر مصوبه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/02/30
1518868 بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی
تاریخ انتشار: 1399/02/20
1517779 مخالفت قاضی پور، پژمانفر و کامران با لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی
تاریخ انتشار: 1399/02/16
1505155 کمیسیون اقتصادی و مصوبه خود درباره ایجاد مناطق آزاد تجاری
تاریخ انتشار: 1399/02/03
1429552 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 61. بودجه سازمان های مناطق آزاد
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1429519 سهم سازمان های مناطق آزاد از لایحه بودجه سال 1399 کل کشور
تاریخ انتشار: 1398/11/12
1050418 گشودن دروازه صادرات کالای ایرانی به آسیای میانه با ایجاد منطقه آزاد تجاری اینچه برون
تاریخ انتشار: 1397/01/26
1047990 نشست بررسی لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی
تاریخ انتشار: 1396/12/14