جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1362845 راهکارهای حفظ قدرت خرید مردم
تاریخ انتشار: 1398/09/12
1126892 تفاوت بن کارت با کالا برگ الکترونیکی کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: 1398/01/25
1119016 کالا برگ و کارت الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: 1397/12/14
898839 اختصاص بی سروصدای سبد کالا به 7/5 میلیون خانوار
تاریخ انتشار: 1393/05/27
898759 لزوم وارد کردن محصول خرما به سبد کالای کارمندان
تاریخ انتشار: 1393/05/26
892234 گنجاندن خرما در "سبد کالا" به نفع کشاورزان است
تاریخ انتشار: 1393/04/09