جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1492171 وجود امنیت لازمه مشخص برای پیشرفت و رفاه و توسعه در هر جامعه و کشوری است
تاریخ انتشار: 1399/01/21
1028458 اجرای قانون کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر اولویت اصلی ستاد کل
تاریخ انتشار: 1396/05/07
1011587 فرزندان ایثارگر مشروط به عدم غیبت با اعمال ۵۰ درصد تخفیف معاف از نظام وظیفه می شوند
تاریخ انتشار: 1395/12/15
1010952 محدودیت های اجتماعی ذکرشده در قانون سال ۹۴ برای خریداران سربازی لغو شد
تاریخ انتشار: 1395/12/11
998584 لزوم ارتقا کیفی خدمت سربازی
تاریخ انتشار: 1395/09/01
992447 اعلام آمادگی مجلس برای استفاده از ظرفیت سربازان درراستای محرومیت زدایی
تاریخ انتشار: 1395/07/28
979246 خدمت سربازی؛ اختیاری یا اجباری
تاریخ انتشار: 1395/05/02
976352 بررسی حادثه سقوط اتوبوس سربازان در دستور این هفته کمیسیون امنیت
تاریخ انتشار: 1395/04/19
974096 بررسی حادثه سقوط اتوبوس حامل سربازان در کمیسیون های امنیت ملی، بهداشت، عمران و اجتماعی مجلس
تاریخ انتشار: 1395/04/12
973067 مجلس پیگیر علت دقیق وقوع حادثه سقوط اتوبوس سربازان
تاریخ انتشار: 1395/04/07