جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1369481 تقسیم درآمد حاصل از جرائم رانندگی به صورت استانی
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1123367 همکاری دستگاه ها و رانندگان جهت کاهش سوانح جاده ای
تاریخ انتشار: 1397/12/26
1046478 اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان از بیمه شخص ثالث به دیه محکومان معسر
تاریخ انتشار: 1396/12/02
1036323 ارائه گزارش تصادفات جاده ای به هیئت رئیسه مجلس هفته آینده
تاریخ انتشار: 1396/08/17
1035695 تدوین سامانه پایش همراه تخلفات رانندگی طی یک سال آینده
تاریخ انتشار: 1396/08/09
1024267 کاهش ۱۲ هزار نفری جانباختگان حوادث رانندگی طی دو دهه اخیر
تاریخ انتشار: 1396/04/10
1019543 تهیه گزارشی درباره نقش خودرو در تصادفات جاده ای
تاریخ انتشار: 1396/03/03
1011609 سه هزار میلیارد ریال جهت بهسازی روستاها در سال آینده اختصاص می یابد
تاریخ انتشار: 1395/12/15
1005637 استانداردسازی خودروها و جاده ها لازمه کاهش ۳۱ درصدی حوادث رانندگی در برنامه ششم
تاریخ انتشار: 1395/10/27
1005025 دولت مکلف به کاهش ۳۱ درصدی حوادث رانندگی به نسبت تعداد ۱۰ هزار خودرو تا پایان برنامه ششم شد
تاریخ انتشار: 1395/10/20