جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1373257 ضرورت حذف سود مرکب
تاریخ انتشار: 1398/09/20
1359289 فشار مضاعف بر تولید کنندگان با دریافت سود مرکب
تاریخ انتشار: 1398/09/09
1351279 کمک به تولیدکنندگان و کشاورزان با حذف سود مرکب
تاریخ انتشار: 1398/09/02
1314990 موافقت مجلس با حذف سود مرکب
تاریخ انتشار: 1398/07/20
1285942 بانک مرکزی مکلف به پرداخت سود به حساب های ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی شد
تاریخ انتشار: 1398/07/03
1282118 وام های مسکن روستایی در اولویت نخست بخشش
تاریخ انتشار: 1398/07/01
1279174 حذف سود مرکب انگیزه مردم برای بازپرداخت وام ها را افزایش می دهد
تاریخ انتشار: 1398/06/31
1271994 حذف سود مرکب کمک شایانی به وصول معوقات بانکی می کند
تاریخ انتشار: 1398/06/26
1244518 حذف سود مرکب
تاریخ انتشار: 1398/06/04
1208766 طرح الزام بانک ها برای حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان
تاریخ انتشار: 1398/05/08