جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1087654 چالشها و راهکارهای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1397/09/11
1035059 لزوم تقویت شرکت های دانش بنیان در مسیر تولید
تاریخ انتشار: 1396/08/03
1028779 اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز با شکوفایی اقتصاد دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/05/10
1028041 تجاری سازی ایده ها و ابتکارات مبتنی بر دانش گام اول در راستای شکوفایی اقتصادی
تاریخ انتشار: 1396/05/02
1024354 قنات یکی از راه های موفق مهار طبیعت و بهره گیری درست از منابع آبی
تاریخ انتشار: 1396/04/11
1023730 امکان مهار خام فروشی با توسعه شرکت های دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1396/04/03
1014918 ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان راهکاری برای خودکفایی در تجهیزات کشاورزی
تاریخ انتشار: 1396/01/30
1013138 تلاش کمیسیون آموزش مجلس به منظور توجه جدی به شرکت های دانش بنیان در راستای تحقق شعار سال
تاریخ انتشار: 1396/01/14
1005929 حضور شرکت های دانش بنیان در خودکفایی برنج
تاریخ انتشار: 1395/10/29
1004420 دولت مکلف به تاسیس شرکت های دانش بنیان با مشارکت شرکت های خارجی شد
تاریخ انتشار: 1395/10/14