جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1640326 طرح شفافیت آرا در دستورکار صحن مجلس
تاریخ انتشار: 1399/11/26
1639696 طرح شفافیت آرا برای بررسی مجدد
تاریخ انتشار: 1399/11/20
1638857 درخواست تعدادی از نمایندگان از هیئت رئیسه برای بازگشت طرح شفافیت آراء به دستور کار صحن
تاریخ انتشار: 1399/11/16
1595066 طرح شفافیت آرا در دستورکار کمیسیون و مرکز پژوهشها
تاریخ انتشار: 1399/05/29
1585472 طرح شفافیت آرای نمایندگان بررسی شد
تاریخ انتشار: 1399/05/20
1583822 استراتژی تحول گرای مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: 1399/05/18
1570964 عدم شفافیت، ریشه همه مفاسد
تاریخ انتشار: 1399/04/28
1568126 شفافیت به نفع همه است
تاریخ انتشار: 1399/04/22
1565492 کمیته شفافیت در کمیسیون تدوین آیین نامه
تاریخ انتشار: 1399/04/18
1563786 شفافیت آراء تیغ دو لبه است
تاریخ انتشار: 1399/04/16