جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1595066 طرح شفافیت آرا در دستورکار کمیسیون و مرکز پژوهشها
تاریخ انتشار: 1399/05/29
1581724 تصویب قانون شفافیت مقدمه تدوین شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1565492 کمیته شفافیت در کمیسیون تدوین آیین نامه
تاریخ انتشار: 1399/04/18
1543810 تحول خواهی، تحول انگیزی و تحول آفرینی
تاریخ انتشار: 1399/03/19
1059534 جای خالی یک صندوق متمرکز مالیاتی احساس می شود
تاریخ انتشار: 1397/03/13
908667 ثبات، شفافیت و بستر سازی برای عملیاتی شدن بودجه با تصویب طرح انضباط مالی
تاریخ انتشار: 1393/07/28