جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1607842 گزارش کارشناسی درباره: «طرح شفافیت آرای نمایندگان»
تاریخ انتشار: 1399/06/25
1607838 طرح شفافیت آرای نمایندگان
تاریخ انتشار: 1399/06/25
1563786 شفافیت آراء تیغ دو لبه است
تاریخ انتشار: 1399/04/16
1517475 شفافیت عملکرد نمایندگان
تاریخ انتشار: 1399/02/16
802690 « الزام تحویل تصاویر صورتجلسات شمارش آراء به نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی»
تاریخ انتشار: 1390/10/10