جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1618452 اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
تاریخ انتشار: 1399/07/12
1615470 اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
تاریخ انتشار: 1399/07/05
1610682 تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها
تاریخ انتشار: 1399/06/31
1591584 حضور ریس سازمان ثبت احوال در کمیسیون شوراها
تاریخ انتشار: 1399/05/25
1588484 تقویت نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا تقویت
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1562968 دعوت کمیسیون شوراها از رحمانی فضلی جهت بررسی مسائل کشور
تاریخ انتشار: 1399/04/14
1560246 شوراها باید به ابزار قدرتمند نظارتی و اجرایی تبدیل شوند
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1557878 بهره مندی از ظرفیت مدیران محلی برای امور فرامرزی منطقه ای
تاریخ انتشار: 1399/04/05
1557326 اسامی اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مشخص شد
تاریخ انتشار: 1399/04/03
1556372 اولویت اول کمیسیون شوراها و امور داخلی
تاریخ انتشار: 1399/04/03