جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1618452 اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
تاریخ انتشار: 1399/07/12
1563908 اعلام وصول طرح جامع مدیریت شهری و روستایی
تاریخ انتشار: 1399/04/16
1562968 دعوت کمیسیون شوراها از رحمانی فضلی جهت بررسی مسائل کشور
تاریخ انتشار: 1399/04/14
1557878 بهره مندی از ظرفیت مدیران محلی برای امور فرامرزی منطقه ای
تاریخ انتشار: 1399/04/05
1510801 اقدامات مجلس برای تسهیل فعالیت شوراها
تاریخ انتشار: 1399/02/09
1188493 لزوم تقویت شوراهای شهر و روستا
تاریخ انتشار: 1398/04/29
1134182 اهمیت شوراها در مردمسالاری دینی
تاریخ انتشار: 1398/02/10
1086968 آسیب شناسی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات
تاریخ انتشار: 1397/09/07
1072282 پیشنهاد احداث دبیرخانه دائمی نظارت بر شوراها
تاریخ انتشار: 1397/06/21
1045338 آسیب شناسی وظایف و عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران
تاریخ انتشار: 1396/11/17