جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1563908 اعلام وصول طرح جامع مدیریت شهری و روستایی
تاریخ انتشار: 1399/04/16
1510945 مبنای شوراها به عنوان یکی از اصول قانون اساسی
تاریخ انتشار: 1399/02/10
1510801 اقدامات مجلس برای تسهیل فعالیت شوراها
تاریخ انتشار: 1399/02/09
1086966 آسیب شناسی نظارت مجلس شورای اسلامی بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات شوراهای اسلامی
تاریخ انتشار: 1397/09/07
1086968 آسیب شناسی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات
تاریخ انتشار: 1397/09/07
1014722 فاطمه سعیدی رئیس کمیته بازرسی انتخابات شوراهای استان تهران شد
تاریخ انتشار: 1396/01/28
905451 برخی شوراهای شهر به شورای شهرداری تبدیل شده است
تاریخ انتشار: 1393/07/07