جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1086966 آسیب شناسی نظارت مجلس شورای اسلامی بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات شوراهای اسلامی
تاریخ انتشار: 1397/09/07
1052912 می توان تجربه موفق شوراها در زمینه تمرکززدایی را توسعه داد
تاریخ انتشار: 1397/02/16
1045342 آسیب شناسی وظایف و عملکرد شوراهای اسلامی شهر در ایران؛ با بهره گیری از نظرات اعضای شورا و کارشناسان
تاریخ انتشار: 1396/11/17
927686 شوراهای اسلامی شهروروستا نمادی از مردمسالاری دینی در عرصه تصمیم گیری کشور هستند
تاریخ انتشار: 1394/02/09
921255 بررسی آخرین وضعیت شوراهای شهر و روستا با حضور رئیس جدید شورای عالی استان ها
تاریخ انتشار: 1393/11/12