جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1640814 خروجی فکر و عمل دانش آموزان باید منشأ خدمات ارزشمند باشد
تاریخ انتشار: 1399/11/28
1615240 طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/07/05
1606664 تدوین طرح دو فوریتی برای تأمین سخت افزار آموزش مجازی
تاریخ انتشار: 1399/06/22
1601624 وضعیت دانش آموزان اول ابتدایی در سال تحصیلی جدید
تاریخ انتشار: 1399/06/13
1600382 اولویت طرح های در حوزه معیشت و اقتصاد
تاریخ انتشار: 1399/06/10
1599668 تجهیز و تأمین زیرساخت های آموزش مجازی در مناطق محروم
تاریخ انتشار: 1399/06/07
1599646 تقویت پیام رسان های داخلی
تاریخ انتشار: 1399/06/07
1599516 اولویت نخست مجلس یازدهم، معیشت مردم و رفع مسائل اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/06/06
1599446 ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/06/05
1598756 نحوه برگزاری کلاس های آموزشی
تاریخ انتشار: 1399/06/04